MARITIEM MUSEUM – GENUA

In de renaissance villa, die heeft toebehoord aan Giovanni Andrea Doria, worden Genuease maritieme collecties aan het publiek getoond. De oudste voorwerpen uit de collecties zijn afkomstig uit de 11de eeuw, de jongste uit de 16de eeuw. De maritieme geschiedenis van Genua kan worden gevolgd in twaalf grote hallen die met fresco’s zijn versierd. In de eerste hal wordt uitgebreid stil gestaan bij de Middeleeuwen en het belang van Genua in die periode. In de latere hallen wordt duidelijk dat Genua door de ontwikkeling van de overzeese handel en de opkomst van kolonies in Afrika en Azië als havenstad steeds belangrijker werd. Tentoongesteld staan onder andere oude scheepsdocumenten, pantsers, scheepskanonnen, schilderijen, tekeningen, navigatie-instrumenten en scheepsmodellen van oude schepen.

Internet:
Museo Navale – officiële website